Badanie wzroku

Badanie wzroku (badanie optometryczne), które proponuję moim pacjentom, przeprowadzane jest w odpowiednio przygotowanym do tego celu gabinecie. Trwa ono około 30 min, składa się z następujących elementów:

  1. Ocena stanu układu wzrokowego
  • badanie ostrości wzroku
  • ocena ustawienia oczu
  • ocena widzenia obuocznego
  • ocena ruchów oczu
  • ocena amplitudy i sprawności akomodacji (zdolności do wyostrzania obrazów znajdujących się w różnych odległościach)
  • ocena stereopsji (zdolności widzenia trójwymiarowego)
  1. Ocena wady wzroku i wyznaczenie odpowiedniej korekcji wady wzroku (jeżeli korekcja taka jest potrzebna)
  2. Zaproponowanie i uzgodnienie z pacjentem odpowiedniego sposobu korekcji wady wzroku (o ile korekcja jest konieczna).
  3. Zaproponowanie odpowiednich ćwiczeń układu wzrokowego (jeśli występuje taka potrzeba).

Jeśli chcesz aby Twój wzrok funkcjonował prawidłowo konieczne jest okresowe badanie zmian w nim zachodzących. Ważne aby badania wykonywane były we wskazanej przez specjalistę częstotliwości i aby wykonywane były każdorazowo przez tego samego specjalistę w tych samych warunkach.

UMÓW SIĘ NA BADANIE WZROKU DO OPTOMETRYSTY

(mgr Hanna Juźwiak)

tel. 533 479 176