FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest optometrysta?

Optometrysta jest osobą, której zadaniem jest określanie stanu układu wzrokowego oraz korekcja występujących w nim wad. Jest to więc osoba zalecająca odpowiednią korekcję układu wzrokowego za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych, oraz zajmująca się prowadzeniem ćwiczeń mających na celu usprawnienie funkcjonowania układu wzrokowego (z ang. Vision Therapy).

Czym różni się optometrysta od okulisty?

Okulista jest lekarzem, którego zadaniem jest leczeniem chorób oczu (takich jak: jaskra; zaćma; stany zapalne w obrębie oczu, powiek; urazów gałek ocznych itp.). Optometrysta jest natomiast specjalistą, którego głównym zadaniem jest diagnozowanie wad układu wzrokowego (tzw. wad wzroku) oraz dobranie odpowiedniego sposobu ich korekcji. Niektórzy optometryści specjalizują się także w ćwiczeniach układu wzrokowego mających na celu usprawnianie funkcjonowania tego układu. Optometryści są też specjalistami z zakresu optyki okularowej, umieją więc doradzić odpowiedni dla pacjenta sposób korekcji okularowej. Zadaniem optometrysty jest też diagnozowanie chorób układu wzrokowego oraz kierowanie do lekarza okulisty, bądź neurologa w celu dokładnej diagnozy i leczenia tych schorzeń.

Co to są terapie widzenia?

(ang. Vision Therapy)

Jest to szeroka grupa technik (ćwiczeń) mających na celu korygowanie oraz udoskonalanie widzenia obuocznego. Ćwiczenia takie mogą być pomocne osobom u których mimo prawidłowej korekcji układu wzrokowego (mimo prawidłowo dobranych okularów lub soczewek kontaktowych) występują następujące objawy: zamazywanie się czytanego tekstu, rozdwajanie się obserwowanego obrazu (z daleka bądź z bliska), bóle głowy nasilające się po pracy wzrokowej, światłowstręt.

Co warte jest komputerowe badanie wzroku ?

Komputerowe badanie wzroku jest metodą przedmiotowego określenia wady wzroku badanego oka. Przedmiotowego – czyli takiego w którym nie bierze się pod uwagę tego jak rzeczywiście widzi pacjent. Badanie to jest przydatnym elementem profesjonalnego badania wzroku jako zgrubne określenie wady wzroku. Wydaje się jednak absurdem robienie okularów na jego podstawie! Jedynym przypadkiem, w którym jest to uzasadnione jest sytuacja konieczności korekcji u małych dzieci lub osób niepełnosprawnych umysłowo, z którymi nie sposób porozumieć się w kwestii tego co widzą. Należy przy tym dodać, że bardzo często specjalista (przy odrobinie chęci i umiejętności) jest w stanie z 6-7 letnim dzieckiem przeprowadzić pełne podmiotowe badanie wzroku. Podmiotowe badanie wzroku opiera się na rozumieniu tego, że widzenie odbywa się w mózgu a oczy są jedynie (i aż) detektorem światła, dlatego wykonując badanie wzroku należy w nim uwzględnić wiele aspektów widzenia, a nie tylko komputerem (autorefraktometrem) z grubsza określić wadę wzroku i do widzenia. Nawet gdyby ten komputer był najdokładniejszy na świecie nigdy nie zastąpi pełnego badania wzroku uwzględniającego ustawienie oczu i ewentualne odchylenia w tym ustawieniu, stan widzenia obuocznego, widzenia przestrzennego itd.

Czy soczewki kontaktowe są zdrowe?

To zależy :). Soczewki kontaktowe dla większości osób są dobrym sposobem korekcji większości wad układu wzrokowego. Z powyższego zdania wynika, że soczewki kontaktowe nie zawsze są dobrym sposobem korekcji wady wzroku. W związku z tym konieczne jest to, aby soczewki kontaktowe dobierał specjalista w tym zakresie (optometrysta bądź okulista), który w czasie badania stwierdzi czy nie ma przeciwwskazań do stosowania soczewek kontaktowych, oraz dobierze odpowiednie dla danego pacjenta soczewki kontaktowe. Istotne jest też aby pacjent regularnie zgłaszał się na badania kontrolne do specjalisty, który dobierał soczewki kontaktowe, aby w odpowiednim momencie móc zauważyć ewentualne niepożądane działanie soczewek na układ wzrokowy pacjenta. W czasie takiego badania specjalista powinien nauczyć pacjenta jak zakładać, zdejmować oraz pielęgnować soczewki kontaktowe, aby uniknąć niepożądanych powikłań. Soczewki kontaktowe mogą więc być dobrym sposobem korekcji wad wzroku nawet dla młodych pacjentów pod warunkiem jednak, że ich doborem oraz kontrolą zajmuje się specjalista.

Czy jeśli soczewki kontaktowe są wygodne to znaczy, że są dobrze dobrane?

Nie! Warunkiem prawidłowego doboru soczewek kontaktowych jest to, aby były one wygodne i jednocześnie prawidłowo leżały one na oczach, co stwierdzić może jedynie specjalista w zakresie doboru soczewek kontaktowych (optometrysta bądź okulista). Dlatego niedopuszczalnym jest samodzielna (bez konsultacji ze specjalistą prowadzącym pacjenta) zmiana typu soczewek kontaktowych. Takie próbowanie soczewek kontaktowych na własną rękę może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych dla oczu pacjenta.

Co to są okulary progresywne?

Okulary progresywne umożliwiają osobie potrzebującej okularów o innej mocy do czytania i innej mocy do patrzenia z daleka (najczęściej są to osoby które ukończyły 45 rok życia) funkcjonowanie w jednej parze okularów mogąc widzieć wyraźnie zarówno obrazy znajdujące się blisko jak i daleko.

Dodać należy, że okulary te wyglądają tak samo jak „zwykłe” okulary. Osoba nie będąca specjalistą nie jest w stanie odróżnić czy klient nosi np. okulary do czytania czy okulary progresywne.

Kto potrzebuje okularów progresywnych?

Okularów progresywnych potrzebują osoby, które nie są już w stanie w jednej parze okularów (w tzw. okularach jednoogniskowych) widzieć wyraźnego obrazów zarówno z daleka jak i z bliska. Najczęściej problem ten pojawia się u osób około 45 roku życia. Jednak zdarza się, że problem ten występuje już u osób 35 letnich, bądź dopiero 50 letnich. Zależne jest to od typu wykonywanej pracy jak i od predyspozycji osobniczych. Problem z brakiem ostrości z bliska szybciej pojawi się np. u osób potrzebujących w swojej pracy ostrego widzenia z bardzo bliskich odległości (odległości mniejsze niż 40 cm).

Czy okulary progresywne są dobrym rozwiązaniem dla każdego?

Okulary progresywne są najlepszym rozwiązaniem dla osoby nie mogącej uzyskać w jednej parze okularów prawidłowej ostrości zarówno z bliska jak i z daleka, tym bardziej jeśli ciągłe zmienianie okularów przeszkadza danej osobie. Okulary progresywne mają jednak pewne ograniczenia w stosunku do „zwykłych” okularów (jednoogniskowych). Pole widzenia w takich okularach jest nieco zwężone, szczególnie podczas obserwacji przedmiotów znajdujących się blisko – podczas czytania czy pracy przy komputerze. Wynika to z ich konstrukcji. Konstruktorzy soczewek progresywnych pracują nad tym aby były one jak najlepiej dopracowane i aby owo ograniczenie pola widzenia było jak najmniejsze, dlatego też użytkownicy nowocześniejszych soczewek progresywnych będą mniej zauważać to zjawisko. Niezależnie jednak od typu soczewek progresywnych, dla osób pracujących cały dzień przed komputerem okulary te mogą być niezadowalające.

Są one jednak niezastąpione w codziennym funkcjonowaniu wymagającym ostrego widzenia zarówno z daleka jak i z bliska oraz częstych zmian odległości obserwacji.