Terapie Widzenia

(ang. Vision Therapy)

Jest to szeroka grupa technik (ćwiczeń) mających na celu korygowanie oraz udoskonalanie widzenia obuocznego. /warto na wstępie przeczytać tekst zamieszczony w zakładce widzenie obuoczne/

Poniżej zamieszczam kilka krótkich filmów w których dr. John Abbondanza (optometrysta), objaśnia czym są terapie widzenia, jak wpływają na funkcjonowanie układu wzrokowego, w jakich problemach wzrokowych są przydatne oraz jak dostrzec problemy mające powiązanie z widzeniem. /filmy w języku angielskim/

Terapie widzenia nazywane są też czasem treningiem wzrokowym lub treningiem widzenia. Stosowane są w celu:

– usprawnienia precyzji ruchów oczu,

– poprawienia sprawności i dokładności akomodacji,

– wypracowania precyzyjnej fiksacji,

– umożliwienia pacjentowi pojedynczego obuocznego widzenia w komforcie.

Aby spełnić powyższe cele konieczne jest aby pacjent zakwalifikowany do VT wykonywał serie indywidualnie dopasowanych dla niego ćwiczeń zarówno w domu jak i w gabinecie pod okiem optometrysty.

Trening wzrokowy może być zalecony pacjentowi po szerokim badaniu wielu parametrów widzenia jedno i obuocznego zarówno w dali jak i bliży wzrokowej, gdy rokuje on poprawę stanu układu wzrokowego pacjenta.

Cykl ćwiczeń może trwać od kilku tygodni, do kilku miesięcy a nawet w niektórych przypadkach (2 -3)lat. Jego czas jest zależny od wielu czynników takich jak:

– czas który upłynął od pojawienia się problemu do momentu rozpoczęcia ćwiczeń,

– motywacja pacjenta i sumienność w wykonywaniu ćwiczeń,

– skomplikowanie zaburzenia, które występuje u danego pacjenta,

– wiek pacjenta.

Jeśli podejrzewasz u siebie lub swoich bliskich problemy z widzeniem, których nie rozwiązały np. dotychczas stosowane okulary; zapraszam do swojego gabinetu na pełne badanie wzroku, które pozwoli zdiagnozować stan układu wzrokowego i podjąć odpowiednie kroki w celu poprawy tego stanu.