Optometrysta

 

Definicja zawodu Optometrysty według polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności:

Wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego; odkrywa odstępstwa od norm fizjologicznych, w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych; prowadzi lub nadzoruje rehabilitację układu wzrokowego; w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kieruje pacjenta do lekarza specjalisty.

Reasumując:

OPTOMETRYSTA – specjalista w zakresie korekcji wad wzroku.

OKULISTA – specjalista w zakresie leczenia chorób oczu.

     Najlepsza dla Pacjenta jest okresowa kontrola zarówno u optometrysty (w celu diagnozy stanu układu wzrokowego, doboru odpowiedniej korekcji okularowej bądź soczewek kontaktowych) jak i u okulisty (w celu diagnostyki chorób oczu). Każdy z tych specjalistów zwraca szczególną uwagę na inne aspekty ochrony wzroku.

         Niestety coraz częściej w zakładach optycznych proponujących badania wzroku swoim klientom pracują osoby nie mające do tego celu odpowiedniego przygotowania, a jest to możliwe w związku z ogólnymi tendencjami do deregulacji zawodów. Zachęcam więc aby starannie dobierać specjalistę, któremu powierzacie Państwo opiekę nad układem wzrokowym swoim i swoich dzieci.

UMÓW SIĘ NA BADANIE WZROKU DO OPTOMETRYSTY

(mgr  Hanna Juźwiak)

tel. 533 479 176